WarPT
Cam kết sử dụng dịch vụ

Danh sách yêu cầu
Điều khoản A( Đối với người chơi)
1 - Không được tuyên truyền vi phạm pháp luật Việt Nam
2 - Không đặt tên nhân vật theo tên nguyên thủ quốc gia
3 - Không phân biệt vùng miền văn hóa dân tộc Việt Nam
4 - Không vi phạm đến văn hóa thuần phong mỹ tục Việt Nam
5 - Không được sử dụng phần mềm thứ 3 can thiệp vào trò chơi để hack
6 - Không xúc phạm đến các GM thái quá
7 - Không kích động lôi kéo người chơi phá hoại dịch vụ
(*) - Khóa tài khoản với các trường hợp đã nêu ở trên
Điều khoản B( Đối với các quản trị viên)
1 - Không xúc phạm đến người chơi dưới bất cứ hình thức nào
2 - Giải quyết khiếu nại dịch vụ trong 48h sau khi nhận được thông báo
3 - Thông báo sự kiện trên trang fanpage đều đặn để người chơi cập nhật thông tin
4 - Không được can thiệp vào bất cứ tranh chấp của cá nhân trong Game
5 - Tiếp thu ý kiến lỗi game và hướng phát triển hợp lý từ người chơi
Nếu bạn chấp nhận điều khoản dịch vụ có thể đăng ký tài khoản

Tôi đồng ý tất cả quy định trên