Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
Vị trí đặt các nguyên liệu
 
Công thức Chế tạo Crystal và Rune
 
Chú ý Kết quả chế tạo là ngẫu nhiên. Có thể là Rune loại A hoặc B