Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
Vị trí đặt các Rune
 
Công thức đúc vũ khí
 
Công thức đúc Trang bị
 
Chú ý Kết quả đúc là ngẫu nhiên. Có thể thất bại.