Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
Số lượng seltom theo cấp độ trong bảng
 
Lưu ý khi sử dụng các loại đá hỗ trợ sẽ không bị trừ 2 nếu thất bại.
Ðặc biệt từ cấp độ age 20 trở lên. Có thể sử dụng các loại đá Aging Master(D,E,F) sẽ được cộng thêm (10 điểm HP,10 điểm Tỷ lệ đánh đối với vũ khí,1 điểm Chống đỡ đối với set và giáp) điểm này khi age trừ cũng không bị mất."