Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
   
Quy định trong game: Mua bán gold số lượng lớn phải thông qua GM để xác thực miễn phí.Mua bán tài khoản phải được thông qua GM để xác thực. Trường hợp mua bán không thông qua GM có thể bị lock account. .
   
<
   
Cho phép đổi Seltom VIP lấy bất cứ item nào hiện đang drop trong server.
   
   
Link Mới