Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
   
Cập nhật phiên bản 90154. Thêm skill class Shaman, dòng item 165, 170 drop tại map Đáy biển cổ xưa, Mỏ đá băng. Và một số điều chỉnh khác.
   
<
   
Cho phép đổi Seltom VIP lấy bất cứ item nào hiện đang drop trong server.
   
   
Cập nhật phiên bản 9.01.54 ngày 29/04/2021. Xin vui lòng tải bản full để có thể vào được game