Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
   
Quy định trong game: Mua bán gold số lượng lớn phải thông qua GM để xác thực miễn phí.Mua bán tài khoản phải được thông qua GM để xác thực. Trường hợp mua bán không thông qua GM có thể bị lock account. .
   
<
   
Quy định đổi vũ khí 155 Clean: Có thể đổi theo 3 cách . 2 item 150B Clean +1500 Coin hoặc 1 item 150B Age+26 trở lên + 1000 coin . Hoặc 1 item 150B Age+30 +500 coin .
   
   
Link Mới